matematik matematik matematik
 
matematik etkinlikleri
matematik okulu  
  matematik dünyası
  İletişim
  6. sınıf sbs matematik konu anlatımları
  7. sınıf sbs matematik konu anlatımları
  8. sınıf sbs matematik konu anlatımları
  sınav soruları
  sbs rehberlik
  matematik resimleri
  matematik haber
  matematik üzerine yazılar
  => MATEMATİK NEDİR?
  => bir öğrenci gözüyle matematik
  => MATEMATİK KORKUSUNDA ÖĞRETMEN ROLÜ
  => Matematik Eğitimi ve Öğretimi Nasıl Olmalıdır?
  => Dyscalculia Nedir?
  => Matematik Eğitiminde Yenilik?
  => MATEMATİK FORMÜLLERİ
  => Matematik Oyunları
  => Okul Öncesi Dönem ve Matematik Eğitimi
  => Dünden Bugüne Matematik ve Ömer Hayyam
  => iLGiNÇ BİR ZEKA TESTİ
  => bunları biliyormuydunuz?
  => Bir Matematikçinin Savunması
  => MATEMATİK KÜLTÜRÜ
  => Geometrinin Gizemli Tarihi
  => Matematik ve Şiir
  => Matematik Dersi nasıl çalışılır?
  => Çöl Karıncası ve Matematik
  => Matematikçi At
  => Matematik Hayat Kurtarıyor
  => Matematik Kültürü Üzerine
  matematik fıkraları
  matematik şiirleri
  matematik karikatürleri
  Matematikle ilgili Filmler
  Matematik Dökümanları
  dost matematik siteleri
  matematik anket

Zirve100 Site ekle

Link Değişimi
matematik resimleri etkinmatematiksbsmatematikGENÇLİK MERKEZİ
Matematik Kültürü Üzerine
Dünyada birçok insan matematikle olan dargın ilişkisinden şikayet eder. Birçoğumuz bunu bir eksiklik olarak ifade etmekten hiç çekinmez. Aksine, matematikteki eksikliğini neredeyse övünerek dile getirir. Matematiği gözümüzde öylesine büyütmüşüz ki, böyle bir `ihtişam` karşısında yetersiz kalmak bir özellik olarak algılanıyor. Otoriteyebiat etmek sahnesi... Matematiği yalnızca bir araç olarak gören ve toplumsal devinimden bağımsız algılayan bir paradigmada, matematiğin ideolojik boyutunu da gündeme taşımış oluyoruz böylece. Her bilgi dalı gibi matematik de bir kültür olarak yaşamını sürdürür. Son zamanlarda yapılan kazılarda 30000-40000 yıl öncesine varan bulgulara rastlanmaktadır.Çeşitli kemikler ve taşlar üzerindeki işaretlerden daha o zamanlar insanların yaşamlarını ölçüp biçtiğini, hesap kitap yaptığını öğreniyoruz. Gereksinmelerin giderilmesi, yaşamın örgütlenmesi için üzerinde yaşanan topraklar ölçülmüş, bölümlen-miş, hayvanlar sayılmış, gruplara ayrılmıştır. Evreni anlamak yolunda uzay tasavvur edilmiş, evrende görülenler benzetilerek geometrik şekil ve cisimlere vardırılmıştır.Giderek sayı dizgeleri farklılaşmış, çeşitli tabanda sayı sistemleri ortaya çıkmıştır. Bir taraftan insanların merak duyguları, yaratıcı yetileri, diğer yandan ihtiyaçların itici gücü ile matematik yaşamın kaçınılmaz bir parçası olmuştur. Doğa bilimleri büyük bir hızla evrilirken matematiği tetiklemiş, matematik de fiziksel araştırmaların motor gücü olmuştur. Bu sürece sayısız örnek katmak olasıdır. Ancak temel sorun, böylesine insana has bir özelliğin, birçok kişinin başına nasıl dert olup çıktığıdır. Descar-tes`tan başlayan çözümleyici bakış açısı, Newton ve Leibniz ile doğanın devinimini anlamlandırma gayretlerinde doruğa ulaşmıştı.Matematik o güne kadar fizikle bu denli iç içe olmamıştı.Sonlu küçük matematikle fiziksel olguların değişim süreçlerine el atılmış, doğal süreçlerin modellenmesi ile mekanik biliminin temelleri atılmıştı. Bunun anlamı şuydu: Doğa olayları artık tasarlanabilir ve benzetilebilirdi. Böylece, matematik belirli bir dizge çerçevesinde düzenlenmeye başladı. Gelişen sanayi ölçütlerine göre insan yetiştirebilecek okullar ortaya çıkmaya başladı. Bu okullar, günün koşullarına ve gereksinmelerine göre içerik kazandı. Geometri cebirselleşti. Matematiği daha rahat kullanmanın ve buna göre bir öğretim çatısını kurmanın yoğun uğraşı gündeme geldi. Matematiğin bu yeni sistematik yapısı yeni kuşaklara aktarıldı. Kültürel bir olgu olan matematik bu süreçte doğa bilimlerinin evriminde o denli etkili oldu ki, `bilimlerin kralı/kraliçesi` önermesiyle taçlandırıldı. Matematik bir `zeka ölçütü` olarak öne çıktı. Matematik bir otorite olarak örgütlenince, insan türünün çokluk, uzam, renk gibi doğal zihinsel yetileri şeyleşti. Yalın bir doğallık olan parmakla hesap yapmak gibi edimler aşağılandı. İnsanlar baş tacı edilen bu `matematik anlayışı` süzgecinden geçirilerek sınıflandırıldılar. Herkesin kendine özgü matematiksel nitelikleri, kabul gören ölçütlere karşı yenik düştü. Matematiğe yabancılaşıldı. Böylece, matematik kaygısı toplumsal bir nitelik kazandı. Matematik, bir kültür olarak insani bir üründür, bir eserdir. Tarihsel devinimde bir evrim yaşamıştır ve yaşamaktadır. Hüküm süren kapitalist/tek-nolojist paradigma pozitivist ideoloji kapsamında matematiği tarihsiz kılar. Matematiğin evrenselliğine ilişkin inancı önemli ölçüde pekiştirir. Araçsal-laştırır. Böylece matematik üzerinden bir iktidar kurar. Matematik bir otorite olarak seçkinci bir çizgi izler. Matematik, modern bilimin anahtar girdisidir ve teknolojinin kaçınılmaz bir hammaddesidir. Buna göre, çokluk, uzam, renk, değişim, biçim gibi boyutlar insan zihninin doğal nitelikleriyken şeyleşir, metalaşır ve insana yabancılaşır... Bunun bir uzantısı olan matematik kaygısını incelemeyi sürdüreceğiz.
renkli matematik  
 

SBS nin kaldırılması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Süper oldu. 47,65%
İyi oldu. 4,12%
Hiç iyi olmadı. 38,82%
Hiçbir fikrim yok. 9,41%
170 toplam oy:


 
Reklam  
   
Haftanın Sorusu  
  Bir trenin üç vagonunda toplam 90 yolcu vardı.Eğer birinci vagondan ikinci vagona 12 yolcu geçip, ikinci vagondan üçüncü vagona 9 yolcu geçerse vagonlardaki yolcuların sayıları eşit oluyor.Başlangıçta her bir vagonda kaç yolcu vardı?

 
Bir Matematikçi Diyor ki;  
  “Dünyadaki en mâsum uğraş matematiktir”
G. H. HARDY
 
matematik sitesi  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
matematik matematik matematik